Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Wystawy archiwum

 • 21.04–26.05.2016 - Wystawa "Getto Warszawskie"

  "Getto Warszawskie"

  Wystawa Biblioteki Pokoju / Muzeum Antywojennego Kościoła Ewangelickiego Berlina Brandenburgii

  21.04-26.05.2016

  Warschauer-Ghetto-Foto-Markt

   

  Machina zagłady Hitlera pracowała wydajnie i bezlitośnie. To świadczy o jej niewyobrażalności. Przede wszystkim, we wschodniej Europie pracowała 'skutecznie' : po dawnej bogatej żydowskiej kulturze ,dzisiaj prawie już nie pozostał ślad. Dokumentami tego zniszczenia są zdjęcia z getta warszawskiego 1941- 1945, które w większości zostały wykonane przez niemieckich żołnierzy. Fotografie pokazują w żywych obrazach 'zwykłą codzienność' w getcie: głód, szykany i eksterminację. Z około miliona ludzi, stłoczonych na niewielkim obszarze, prawie nikt nie przeżył. Powstanie w warszawskim getcie było pierwszym powstaniem w jednym z okupowanych przez nazistowskie Niemcy miast, dzielnie broniło niewielką ocalałą resztkę getta. Stracili w nim życie prawie wszyscy. Od 1942 roku większość mieszkańców getta była deportowana do niemieckich obozów zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Majdanku, gdzie została zagazowana. 

   

  Miejsce wystawy: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

  Wystawa dostępna dla zwiedzających do 26 maja 2016

 • "Napad na Polskę 1939"

  img001aOd 3 do 24 września Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu gościło wystawę pt.: "Napad na Polskę", która została przygotowana przez
  Anti-Kriegs-Museum z Berlina.

   

   

  (Wystawa przedstawiała zdjęcia i teksty z czasu napaści na Polskę, z Getta Warszawskiego, z Powstania Warszawskiego, oraz z okresu po powstaniu).

   

   

      

  Wystawę wspierała Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży

   

 • Fundacja „Park Pojednania - Ogrody Europy w Oświęcimiu”


   


  Fundacja Park Pojednania - Ogrody Europy w Oświęcimiu powstała w 2004r.

  Wg Pani Elżbiety Wichrowskiej - Janikowskiej, Przewodniczącej Rady Fundacji, Ogrody Europy maja symbolizować możliwość pojednania ludzkości w imię przyszłości oraz służyć pamięci przeszłości związanej z II wojną światową. Park będzie pełnił również rolę edukacyjną -poprzez planowane ścieżki edukacyjne młodzież będzie pogłębiać swą wiedzę w dziedzinie zoologii i botaniki. Ogrody staną się miejscem wystaw plenerowych, wieczorów poezji, koncertów...

  Ogrody Europy maja stać się przyczyną zmiany wizerunku Oświęcimia, postrzeganego dotychczas tylko i wyłącznie jako miasta gdzie znajduje się największy hitlerowski obóz zagłady. Ideą Fundacji jest stworzenie Parku jako pomnika pamięci ofiar Holokaustu oraz jako symbolu życia - symbolem tym ma być właśnie przyroda, stale odradzająca się, zaprzeczając tym samym śmierci i zniszczeniu.

   

  Więcej...

 • "Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga"
  Fundacja Inwalidów i Osób niepełnosprawnych „Miłosierdzie" w Kaliszu oraz Centrum Dialogu i Modlitwy

  serdecznie zapraszają na podsumowanie Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla osób niepełnosprawnych

  Imprezie patronują:Marek Jurek - Marszałek Sejmu RP; Mirosław Mileńczuk - pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych

  Wystawa czynna od 22 listopada do 31 grudnia 2006r.

 • Ludzie ludziom zgotowali ten los


  Międzynarodowy konkurs plastyczny


  Wystawa podsumująca konkursu, którego celem jest upamiętnienie ofiar holocaustu i ludobójstwa, szerzenie prawdy historycznej o KL Auschwitz-Birkenau i Monowitz. Biorą w nim udział uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego oraz uczniowie wszystkich typów szkół w grupach wiekowych: 11-15 lat, 16-21 lat.

   

   

  _______________

  Kontakt:
  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1
  ul. ks. kard. A. Hlonda 1
  43-100 Tychy
  Tel.: (0-32) 227-30-59
  Fax: (0-32) 227-30-59
  E-mail: mdk1tychy@wp.pl


 • Ślady historii w Oświęcimiu


  „Ślady historii w Oświęcimiu"

  od maja 2005


  Prace, które powstały podczas polsko-niemieckich warsztatów artystycznych
  dla osób niesłyszących i niedosłyszących w styczniu 2002 r.
  w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

   

  Organizatorka projektu, pani Ewa Guziak pisze o niej m.in.:

  „W seminarium uczestniczyła młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie i młodzież z Zawodowego Kolegium dla osób z zaburzeniami słuchu w Essen.

  Tematem przewodnim seminarium było zaznajomienie młodzieży z historią Oświęcimia, zarówno ta odległą sprzed 800 lat, jak i tą najtrudniejszą, nie tak dawną, związaną z obozem koncentracyjnym. Młodzież została zapoznana z wszystkimi aspektami historii miasta, co stanowiło punkt wyjścia dla poszukiwań i artystycznych wyznań.

  Kalina Dulko - malarka - poprowadziła uczestników seminarium ulicami współczesnego Oświęcimia odkrywając przed nimi jednocześnie urok starych kamienic, uliczek, kościołów. Ona także prowadziła artystyczną część seminarium, w czasie której młodzież opowiadała (malując na szkle i komentując swoje prace) własną historię o postrzeganiu miasta.

  (...) Obrazy są wyrazem emocji, zapisem zmagania się młodych ludzi z lękiem, niepewnością, trudną historią miasta. To bardzo osobiste historie i odrębne wizje.

  Młodzi artyści opowiadali o zabytkach używając prostych form, niewyszukanych barw, zwyczajnych słów. W komentarzu do obrazów odnajdziemy myśli, które towarzyszyły im w czasie poszukiwania swoich miejsc w Oświęcimiu. Każde poszukiwanie, w które się angażujemy, wiąże się z odkryciem pewnej prawdy o sobie, swoich emocjach, o miejscu. Utrwalenie efektów swoich poszukiwań i odkryć na obrazach malowanych na szkle i w komentarzach słownych to jak pozostawienie cząstki siebie - ofiarowanie swojego serca i duszy ludziom, miejscom."


 • Wizyta w Auschwitz

  Wystawa Gosci/Przyjaciół z Moenchengladbach o wizycie w obozie Auschwitz-Birkenau w roku 2002

 • Pierwszy transport więźniów 14 czerwca 1940r

  Za datę uruchomienia KL Auschwitz przyjmuje się 14 VI 1940 r., to jest dzień, w którym hitlerowcy skierowali do obozu pierwszy transport więźniów politycznych - 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. W tarnowskim więzieniu, traktowanym przez władze okupacyjne także jako punkt zbiorczy, osadzono więźniów m. in. z Krakowa, Zakopanego, Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla, Sanoka, Nowego Sącza.

  Większość pierwszego transportu stanowili młodzi ludzie: gimnazjaliści, studenci, wojskowi. Wśród starszych wiekiem znajdowali się przedstawiciele różnych zawodów: prawnicy, nauczyciele, księża, robotnicy, chłopi. Kilka osób było pochodzenia żydowskiego.

  Aresztowano ich jesienią 1939 r. lub na wiosnę 1940 r., wielu podczas próby przedostania się poprzez Węgry do Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii, innych za działalność konspiracyjną oraz w ramach realizacji zarządzonej przez Generalnego Gubernatora Hansa Franka akcji A-B wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji. Ponadto w pierwszym transporcie znalazły się osoby aresztowane podczas ulicznych obław.


  PM-AB

   

 • Wystawa: Dezercja - Odwaga czy zdrada?

   

  dezercja

   


  Biblioteka Pokojowa / Muzeum Antywojenne z Berlina i Centrum Dialogu i Modlitwy zapraszają na wystawę poświęconą przeciwnikom faszyzmu w Niemczech w okresie władzy hitlerowskiej.

  Między 1939 a 1945 rokiem ponad 30 tysięcy dezerterów z armii niemieckiej i przeciwników wojny zostało skazanych na śmierć. Na wystawie ukazano losy 50 osób.

   

  Miejsce wystawy: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

  Wystawa dostępna dla zwiedzających do 9 października.

 • Wystawa "Oni tu byli"

  W dniu 20 października 2010 odybyło się otwarcie wystawy, jaka została przygotowana przez Krakowską Fundację Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu i Marka Księżarczyka

      

   

  "Oni tu byli"


   

  himmler

   

   

   

  PROGRAM OTWARCIA WYSTAWY
  w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

   

  Słowo wstępne o wystawie - Marek Księżarczyk


  Załoga SS w KL Auschwitz wg Józefa Paczyńskiego - więźnia obozu KL Auschwitz

   

  Zwiedzanie wystawy

   

  Relacja dr Adama Cyry, staszego kustosza PMA-B z otwarcia wystawy:

   

  Wystawa „Oni tu byli", której uroczyste otwarcie nastąpiło w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 20 października 2010 r., opracowana została według scenariusza Marka Księżarczyka na podstawie odnalezionej dokumentacji, związanej z załogą SS w KL Auschwitz. Ta niecodzienna ekspozycja powstała głównie dzięki życzliwości i pomocy dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy, ks. Jana Nowaka.
  Marek Księżarczyk, wiceprezes Oddziału Miejskiego Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem w Oświecimiu, wiosną tego roku dowiedział się, że jeden z mieszkańców Oświęcimia w trakcie remontu swojego domu, odkrył kiedyś na strychu dokumenty, dotyczące głównie lekarzy i aptekarzy SS z KL Auschwitz. Zachowało się ich około trzysta.

  Znalazca tych dokumentów pozwolił część z nich zeskanować. Wśród nich są np. imienne upoważnienia do pobrania przez wspomnianych powyżej esesmanów przydziałów masła i cukru. Na jednej z takich kartek żywnościowych znajduje się nazwisko lekarza oddziałów SS w KL Auschwitz, Horsta Fischera, sądzonego po wojnie w NRD i straconego  w 1966 r., na innej natomiast nazwisko Heinza Thilo, lekarza oddziałów SS  i lekarza obozowego m.in. w obozie cygańskim w KL Auschwitz II-Birkenau, zmarłego 13 maja 1945 r., czy też nazwisko aptekarza SS, Victora Capesiusa.

  Dr Victor Capesius był sądzony  w 1965 r. podczas drugiego procesu nazistowskich zbrodniarzy we Frankfurcie nad Menem. Skazano go wówczas na dziewięć lat więzienia, lecz na poczet kary zaliczono mu wcześniejszy pobyt w areszcie i wolność odzyskał już w 1968 r. Zmarł w Göppingen w 1985 r.

  Podczas otwarcia wystawy zaprezentowana została książka Dietera Schlesaka, poświęcona życiu i zbrodniczej działalności tego aptekarza SS z KL Auschwitz. Jej autor, wieloletni tropiciel śladów zbrodni Viktora Capesiusa, urodził się w 1934 r.  w Sighisoara na terenie Transylwanii (Siedmiogrodu) w Rumunii. Pochodził  z rodziny niemieckiej i dopiero w 1969 r. zamieszkał w Republice Federalnej Niemiec. Na rynku księgarskim w Polsce od niedawna dostępna jest jego książka, stanowiąca tłumaczenie z języka niemieckiego, zatytułowana "Capesius - aptekarz oświęcimski" (Kraków 2009, str. 342).

  W otwarciu wystawy uczestniczył były więzień KL Auschwitz, Józef Paczyński (nr obozowy 121), mieszkający dzisiaj w Krakowie, który w tym obozie był więziony cztery lata i siedem miesięcy, pracując jako fryzjer. Józef Paczyński widywał często Viktora Capesiusa, wykonując swoją pracę w zakładzie fryzjerskim, który znajdowal się obok apteki SS. Ponadto strzygł komendanta obozu Rudolfa Hőssa,  o czym tak opowiedział podczas otwarcia tej wystawy:  „Pracowałem sumiennie, esesmani to chyba doceniali, niektórzy mnie nawet lubili. Pewnego razu wykryto, że Arno Böhm kradnie towar dla niemieckich prostytutek osadzonych w obozie. Nowy kapo, który go zastąpił, miał dalej strzyc Hössa, ale zrobił to tylko raz i ponownie komendant się nie zjawił. Zamiast Hössa przyszedł podoficer z kompani wartowniczej i polecił przysłać "kleine Pole" do komendanta. "Kleine Pole" (mały Polak) to byłem ja. Ręce i nogi mi się zatrzęsły. Spakowano mi maszynkę, naostrzono brzytwy, po czym zaprowadzono do willi Hössa. W drzwiach czekała już jego żona. Odprawiła podoficera i skierowała mnie na I piętro do łazienki. Wkrótce zjawił się komendant. Stanąłem na baczność, powiedział tylko "kein wort!" (ani słowa) i usiadł na fotelu. Bałem się strasznie. Na szczęście widziałem wcześniej, jak Arno strzygł Hössa. Najpierw podgoliłem włosy nad uszami, potem resztę wyrównałem maszynką. Podziękowałem i wyszedłem. Odtąd niemal co tydzień przychodził po mnie podoficer".

  Niezwykłe dokumenty przeleżały w zapomnieniu ponad pół wieku. Wsród nich jest także imienny przydzial dodatkowej żywności dla Hedwig Hőss, żony komendanta obozu. Obecnie wszystkie te dokumenty posiada ich znalazca, który prosił o niepodawanie swojego nazwiska i zachowanie jego anonimowości.

   

      

 • Wystawa: KONIEC I POCZĄTEK – ODMOWA I OPÓR

   

  Biblioteka Pokojowa / Muzeum Antywojenne z Berlina i Centrum Dialogu i Modlitwy zapraszają na wystawę przedstawiającą ostatnie lata II Wojny światowej i pierwsze lata nowego początku – jak również odwagę do odmowy i oporu.

  KONIEC – to lata 1943-1945 – obrazujące niekończące się strumienie uciekinierów, zniszczone miasta, „ostatnie oddziały”(„ letzten Aufgebot”), transparent wśród ruin „Pozdrawiamy pierwszego Budowniczego Niemiec – Adolfa Hitlera” – zawieszony 20 kwietnia 1945.

  POCZĄTEK – Zaraz po niemieckiej kapitulacji młody czeski fotograf Jindrich Marco wyrusza w drogę z Pragi do Berlina i natychmiast fotografuje okres powojenny – początek . Te fotografie są jednymi z najlepszych, które powstały w tym okresie. Był on w Dreźnie, Lipsku, Berlinie, później w Budapeszcie, Londynie, Paryżu i Warszawie.

  Wystawa pokazuje obrazy z odgruzowywania, sprzątania, życia bez węgla i z niewielką ilością żywności - starego mężczyznę, który pośrodku gruzów dwóch banków rozłożył kilka książek: pierwszy księgarz, Berlin 1945.

  ŻYCIE SIĘ ZACZYNA – ta część wystawy rozciąga się łukiem od wiosny 1945 do roku 1949. Są to z jednej strony lata odbudowy, początku lepszej przyszłości; z drugiej strony rozpoczęło się już wówczas , o czym wspomina Walter Kolbenhoff, totalne zapominanie . Faszyzm, głód władzy, rabunek krajów – nikt nie chciał mieć nic wspólnego z tymi potwornościami. To nie było poczucie winy, to było wymazanie z pamięci.

  ODMOWA I OPÓR – To łącze wystawy pomiędzy czasem „przed” i „po” , utworzone przez 45 portretów ludzi, którzy odmówili służby lub byli w ruchu oporu. Są to m.in. Clara Grunwald, Fanz Jägerstätter, Dietrich Bonhoeffer, Heinrich Böll, Shopie und Hans Scholl, Theodor Haecker, Käthe Kollwitz, Hugo Sonnenschein i Otto Weidt. Znane i nieznane nazwiska tych, którzy pracowali dla innych Niemiec. Ludzie, którzy byliby nam tak bardzo potrzebni po wojnie na początku a którzy zbyt wcześnie zmarli.

  Miejsce wystawy: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

  Wystawa dostępna dla zwiedzających do 3 października 2012

  koniec i poczatek
 • Wystawa „Ludzie w szpitalu obozowym w Auschwitz”

   wystawa-ludzie-w-szpitalu-obozowym-400Wystawa „Ludzie w szpitalu obozowym w Auschwitz” ukazuje historię obozowego szpitala na przykładzie bloku 28 w obozie macierzystym Auschwitz I. Opowiada o losach ludzi, którzy przebywali w tym bloku w charakterze pacjentów lub stanowili więźniarski personel szpitalny.

  Blok 28, zachowany w formie rezerwatu, od początku do końca istnienia obozu był głównym blokiem szpitalnym w obozie macierzystym. Tu zgłaszali się
  chorzy ubiegający się o przyjęcie do tzw. Krankenbau . W ambulatorium zapadały decyzje odnośnie ich dalszego losu: przyjęcie do szpitala lub, co najczęściej miało miejsce, udzielenie jedynie doraźnej pomocy.
  Oprócz ambulatorium i tzw. „sztuby 7”, sali, w której umieszczano nowo przybyłych pacjentów, na parterze bloku 28 znajdowało się kilka małych pomieszczeń. „Przyjmowali” tu lekarze-więźniowie o specjalności laryngolog oraz rentgenolog, był oddzielny „gabinet” masażu, laboratorium analityczne, apteka zielarska,
  mała salka chirurgiczna pełniąca zarazem funkcję prosektorium, a nawet kuchnia dietetyczna. Na piętrze mieścił się „oddział wewnętrzny” oraz pomieszczenia więźniów z obsługi bloku. Zatem wszystko urządzono wzorowo – tak, jak być powinno w każdym szpitalu, w którym ratuje się ludzkie życie.
  Warto w tym miejscu zadać sobie pytanie: czy szpital w obozie Auschwitz był takim miejscem? Czy udzielano w nim pomocy każdemu potrzebującemu? Czy i jak ratowano tu ludzkie życie?

  Wystawa „Ludzie w szpitalu obozowym w Auschwitz…” jest próbą odpowiedzi na te pytania.
  Materiały wykorzystane na wystawie, w tym przede wszystkim fragmentarycznie zachowane książki tzw. Krankenbau, pochodzą z Archiwum oraz Zbiorów Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Skorzystano także z pomocy takich instytucji jak: Narodowe Archiwum Cyfrowe, Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, jak również szkoły i uczelnie wyższe, z którymi związani byli więźniowie.
  Ogromną pomoc w odtwarzaniu jednostkowych losów okazały rodziny byłych więźniów, które zechciały udostępnić, nieznane dotychczas, osobiste pamiątki po swoich najbliższych. Bez współpracy z rodzinami poznanie pełnej historii wielu więźniów nie byłoby możliwe, a tym samym Prezentacja byłaby o wiele uboższa.

 • 2013.08.16 Wystawa „Marzenie o innych Niemczech - ruch oporu „Biała Róża”

  Biblioteka Pokoju/Muzeum Antywojenne z Berlina – Wystawa

  16.08-25.09.2013

   

  Biblioteka Pokoju i Muzeum Antywojennego w Berlinie i Centrum Dialogu i Modlitwy zapraszają na wystawę, „Marzenie o innych Niemczech- ruch oporu „Biała Roża ”.
  Wystawa porusza temat inflacji i bezrobocia w Republice Wajmarskiej z jednoczesnym umacnianiem się partii nazistowskiej i losami rodzeństwa Zofii i Jana Scholl działających w grupie oporu „Biała Róża”, która w sposób pokojowy wzywała do oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi oraz nawoływała do otwartego sprzeciwu wobec polityki Hitlera.

  Miejsce wystawy: Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Strona: 1 2

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2020 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies