Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Polecana literatura

 • Edith Stein

  Deselaers, Edith Stein, die Botschaft vom Kreuz und Auschwitz (de)
 • Auschwitz – Geschichte und Gedenken

  Auschwitz – Geschichte und Gedenken
 • Droga Krzyżowa - Boże mój, Boże, czemuś mnie opóścił? Droga Krzyżowa w Auschwitz-Birkenau

  Boże mój, Boże, czemuś mnie opóścił?

   

  Droga Krzyżowa w Auschwitz-Birkenau. Opracował Ks. Manfred Deselaers na podstawie tradycji miejscowiej. Wyd. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, 1997.

   

  Tekst Drogi Krzyżowej

   


 • Książka „Dialog u progu Auschwitz“

  dialoguprogu

   

   

   

  Te dni studyjne, przygotowywane najpierw tylko z myślą o studentach polskich, w ciągu kilku lat nabrały charakter międzynarodowego i międzyreligijnego. Poszukiwano referentów i uczestników żydowskich i chrześcijańskich; niemieckich, polskich, amerykańskich, izraelskich…, którzy byliby gotowi do wzięcia udziału w spotkaniu "u progu Auschwiz". Referenci mówili przede wszystkim o sobie, nie o innych: Niemcy o perspektywie niemieckiej, Polacy - o polskiej, chrześcijanie - o chrześcijańskiej, żydzi - o żydowskiej. W ten sposób powstała atmosfera wzajemnego słuchania, próba wzajemnego zrozumienia.

   

  W książce "Dialog u progu Auschwitz" znajdują się wykłady, które zostały wygłoszone podczas dni studyjnych "U progu Auschwitz" w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu przez księdza Manfreda Deselaersa, Halinę Birenbaum, Leona Lendziona, Wiesława Jana Wysockiego, Mariana Kołodzieja, Teresę Świebocką, Księdza Łukasza Kamykowskiego, rabina Sachę Pecarica, rabina Michaela Signera, księdza Klausa Kienzlera, ojca Michela de Goedta OCD, ojca Marka Nowaka OP, księdza Hanspetera Heinza, siostrę Hedwig Wahle NDS.

   

  Świadectwo ludzi, którzy z wielką odwagą i szczerością mówili o swoim życiu, nie powinno zostać zapomniane. Na ziemi oświęcimskiej każde słowo ma szczególną wagę, nie tylko ze względu na to, o czym chce powiedzieć, ale również, a może w tym wypadku szczególnie, ze względu na to, gdzie jest ono wypowiadane. Czytając zamieszczone w tej książce wykłady, trzeba o tym pamiętać. Ta książka nie rości sobie prawa do odpowiedzi na pytania o Auschwitz. Stara się natomiast pomóc w stawianiu pytań oraz pokazać, że dotyczą one każdego człowieka.

   

  Spis treści:

   

  Ks. K ard. F. Mach arski:
  Przedmowa
  Ks. Manfred Deselaers:
  Dialog u progu Auschwitz?

   

  Halina Birenbaum:
  Auschwitz – wczoraj i dziś. Czy mam prawo czuć się tutaj szczęśliwa?

   

  Leon Lendzion:
  Świadectwo polskiego więźnia obozów koncentracyjnych

   

  Wiesław J. Wysocki:
  Świadectwa religijnego życia więźniów

   

  M arian Kołodziej:
  Klisze pamięci

   

  Ks. Manfred Deselaers:
  Perspektywa sprawców - przykład komendanta Rudolfa Hössa

   

  Teresa Świebocka:
  Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau – historia i symbolika

   

  Ks. Łukasz Kamykowski:
  Spojrzenie na “Auschwitz” – polski punkt widzenia

   

  Rabin Sacha Pec aric: 
  Niezdolność mówienia

   

  Rabin Michael Signer
  Żydowska teologia po Shoah w USA

   

  Ks. Łukasz Kamykowski: 
  Chrześcijańska teologia judaizmu

   

  Ks. Klaus Kienzler
  Chrześcijańska teologia po Auschwitz w Niemczech

   

  O. Michele de Goedt OCD: 
  "Teologia Zbawienia po Auschwitz"?

   

  Ks. Łukasz Kamykowski: 
  Teologia dialogu

   

  O. M arek Nowak OP: 
  Doświaczenia Dialogu w Polsce

   

  Ks. Hanspeter Heinz
  Doświaczenia dialogu w Niemczech

   

  Sr. Hedwig Wahle NDS: 
  Doświaczenia dialogu - Siostry Syjońskie, Rzym, Centrum SIDIC

   


  Wydawnictwo UNUM, Kraków, 2003, 280 s., 20 PLN

   

  Koszty przesyłki pokrywa wydawnictwo
  Wydawnictwo UNUM
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 3
  tel. (12) 422 56 90
  e-mail: unum@xl.wp.pl

  Księgarnia internetowa m.in.
  www.poczytaj.pl

 • Miejsce zamieszkania: Oświęcim - Pomysł na napisanie poniższej publikacji zrodził się w związku z potrzebą wyrażenia myśli, uczuć i refleksji tych, którzy urodzili się i mieszkają w miejscu, które dla innych jest miejscem symbolicznym, miejscem zagłady.

  Miejsce zamieszkania: Oświęcim
  Wohnort: Oświęcim
  My home town: Oświęcim

  opracowała, herausgegeben von, edited by:
  Elżbieta Głowacka

  Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu
  Oświęcim 2005

  16,- Zł.

  Pomysł na napisanie poniższej publikacji zrodził się w związku z potrzebą wyrażenia myśli, uczuć i refleksji tych, którzy urodzili się i mieszkają w miejscu, które dla innych jest miejscem symbolicznym, miejscem zagłady.

  Głos mieszkańców miasta Oświęcimia jest głosem ludzi, którzy przeżyli w tym mieście swoje dzieciństwo, młodość, radości i smutki, i którzy pragną podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami, odpowiedzieć na pytania wszystkich tych, którym tak trudno jest pojąć, że można żyć na tej ziemi.

  Kto, co i komu chce powiedzieć? Autorki to absolwentki oświęcimskich szkół ponadgimnazjalnych: Aneta Brombosz, Paula Borkowska, Małgorzata Smętek, Urszula Bieniek, Barbara Wawro, a także absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, Anna Ślęczka, oraz Elżbieta Głowacka, koordynująca prace nad publikacją. Ta grupka brała udział w projekcie Miejsce zamieszkania: Oświęcim, zorganizowanym przez Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z myślą o młodzieży oświęcimskiej.  (Pierwsza edycja projektu zakończyła się w czerwcu 2003 roku.) Wspólne przeżycia, nowe doświadczenia, szczególnie te, dotyczące dialogu z Innymi, pozostawiły wiele wspomnień, skłoniły do refleksji nad własną osobą, nad miejscem zamieszkania, nad tym, jaką rolę odgrywa ono w życiu mieszkańców Oświęcimia.

  Impulsami, które w dużej mierze przyczyniły się do wydania publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim, były kontakty z Gośćmi Ziemi Oświęcimskiej, jak również podróż Młodych Ambasadorów z Oświęcimia do Niemiec.

  Wybrane teksty

 • Książka BÓG I AUSCHWITZ

  Książka gromadzi teksty dotyczące trzech ważnych wydarzeń roku 2006 w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu: seminarium poświęconego Edycie Stein (9 maja), wizyty Papieża Benedykta XVI (28 maja) oraz seminarium „Obecność Boga w mrokach dziejów” (23-24 listopada).

   


  t362d


  BÓG I AUSCHWITZ
  O Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów

  Red. M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak.
  Wyd. UNUM, Kraków, 2007.

   

   

  Spis treści

   

  Przedmowa Ks. Kard. Waltera Kaspera
  Przedmowa Ks. Kard. Stanisława Dziwisza
  Wstęp

  CZĘŚĆ I. ŚW. EDYTA STEIN

   

  WACŁAW DŁUGOBORSKI
  Działalność polityczna Edyty Stein w latach 1918-1919

  ANNA GRZEGORCZYK
  Wpływ myśli Edyty Stein na filozofię XXI wieku

  MARIAN ZAWADA OCD
  Znaczenie Edyty Stein dla współczesnej duchowości

  STANISŁAW KRAJEWSKI
  Sprawa Edyty Stein

  ROMUALD JAKUB WEKSLER-WASZKINEL
  Edyta Stein jako wyzwanie

  MANFRED DESELAERS
  Edyta Stein i odpowiedzialność Kościoła

   

  CZĘŚĆ II. BENEDYKT XVI

   

  KARD. STANISŁAW DZIWISZ
  Słowa powitania papieża Benedykta XVI w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu 28 maja 2006 roku

  Modlitwa ekumeniczna w Birkenau 28 maja 2006 roku

  Przemówienie papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau
  28 maja 2006 roku

  MANFRED DESELAERS
  Znaczenie dwóch wizyt papieskich w Auschwitz


  CZĘŚĆ III. BÓG W MROKACH DZIEJÓW

   

  JOANNA BARCIK
  Wymagająca obecność Boga

  GRZEGORZ CHRZANOWSKI OP
  Tradycyjna teodycea wobec Auschwitz
  – św. Tomasz i Hannah Arendt

  MANFRED DESELAERS
  Bóg a zło. Rozważania antropologiczno-teologiczne

  ZBYSZEK DYMARSKI
  Mówić o Bogu czy o człowieku

  JAN ANDRZEJ KŁOCZOWSKI OP
  Czy Bóg cierpiał w Auschwitz? Gdzie był Bóg w tamtych dniach?
  Dlaczego milczał?

  LESZEK ŁYSIEŃ
  W półmroku dwuznaczności. Migotliwy sposób obecności Boga w piekłach stworzonych przez człowieka

  PIOTR SIKORA
  Mroki obecności Boga

  KAROL TARNOWSKI
  Odpowiedzialność Boga – odpowiedzialność człowieka

  KRZYSZTOF WIECZOREK
  Czy naprawdę będziecie jak Bóg? Poszukiwanie sensu cierpienia
  jako walka człowieka z Bogiem

  Dyskusja panelowa na temat Jakim językiem mówić o złu?

   


  Wstęp

  Niniejszy zbiór, który oddajemy w ręce Czytelnika, gromadzi teksty dotyczące trzech ważnych wydarzeń roku 2006 w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu: seminarium poświęconego Edycie Stein  (9 maja), wizyty Papieża Benedykta XVI (28 maja) oraz seminarium „Obecność Boga w mrokach dziejów” (23-24 listopada).

  Kiedy zaczynaliśmy przygotowywać seminaria, jeszcze nie wiedzieliśmy, że odwiedzi nas Papież. Tak się jednak szczęśliwie złożyło, że wszystkie trzy wydarzenia łączą się w całość, która staje się świadectwem tego, o czym Benedykt XVI mówił:

  "Bogu niech będą dzięki, że oczyszczanie pamięci, do którego wzywa nas to miejsce, rodzi tu także wiele inicjatyw, które mają na celu przeciwstawianie się złu i przyczynianie się do budowania dobra. Przed chwilą miałem okazję pobłogosławić Centrum Dialogu i Modlitwy. [...] Możemy więc mieć nadzieję, że z miejsca kaźni będzie wyrastać i dojrzewać konstruktywna refleksja, i że pamięć przeszłości pomoże przeciwstawiać się złu i sprawiać, że zatryumfuje miłość.”

  Powstanie tej książki jest świadectwem tego, że wsłuchaliśmy się w głos Ziemi Oświęcimskiej świadomi odpowiedzialności, do której nas wzywa. Jest także znakiem nadziei, że z pamięci bardzo trudnej przeszłości może wyrastać dobro.

  Nasza wiara w obliczu Auschwitz staje przed wyzwaniem, którym są świadectwa ofiar. Są one bardzo różne. Jednym z najważniejszych świadectw stał się w ostatnich latach głos Edyty Stein, siostry Karmelu Teresy Benedykty od Krzyża, która zginęła w Auschwitz z powodu żydowskiego pochodzenia. Kościół Katolicki ogłosił ją błogosławioną (1987), świętą (1998) i współpatronką Europy (1999). Aby lepiej rozumieć znaczenie tej ważnej postaci, również w kontekście dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Krakowską Prowincją Karmelitów Bosych, zorganizowaliśmy seminarium jej poświęcone. Stało się ono okazją do spotkania wielu reprezentantów polskiej myśli związanych, także instytucjonalnie, z dziełem i osobą Patronki Europy . Profesor Wacław Długoborski, były więzień obozu Auschwitz-Birkenau i długoletni kierownik działu historycznego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, przedstawił mało znany okres politycznego zaangażowania młodej studentki w Breslau/Wrocławiu w latach przed pierwszą wojną światową. Profesor Anna Grzegorczyk, dyrektorka Centrum Badań im. Edyty Stein w Poznaniu, przeanalizowała wpływ myśli Edyty Stein na współczesną filozofię. Karmelita ojciec doktor Marian Zawada, dyrektor Centrum Kultury Duchowej im. św. Edyty Stein „Communio Crucis” w Krakowie, mówił o jej znaczeniu dla duchowości chrześcijańskiej. Profesor Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z Warszawy, przedstawił żydowską perspektywę na „sprawę Edyty Stein”. Ksiądz doktor Jakub-Romuald Weksler-Waszkinel, ocalały z Zagłady, obecnie wykładowca filozofii na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, mówił o postaci Edyty Stein jako wyzwaniu dla pamięci Kościoła w kontekście dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Ksiądz doktor Manfred Deselaers z Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu przedstawił aspekty odpowiedzialności Kościoła w związku z listem Edyty Stein do papieża Piusa XI.

  Wizyta papieża Benedykta XVI w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu miała dla nas ogromne znaczenie. Między wizytą „polskiego” papieża Jana Pawła II (1979) i „niemieckiego” papieża zawiera się cała epoka trudnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, który  wciąż pozostaje wyzwaniem dla obu stron. Z tego powodu kilka lat temu powstało Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Jan Paweł II błogosławił początki tego dzieła. Wizyta Papieża Benedykta XVI i jego błogosławieństwo, również dla Sióstr Karmelitanek, stała się potwierdzeniem sensu tego dzieła i wyzwaniem, aby nadal rozwijać działanie na rzecz pojednania, pokoju i nadziei. Pamięć serdecznego przebiegu tego spotkania  bardzo nam w tym pomaga.

  Mówić o Bogu w obliczu Auschwitz nie jest łatwo. Podczas wizyty w byłym obozie papież Benedykt XVI właśnie tak rozpoczął swoje przemówienie: "Mówić w tym miejscu kaźni i niezliczonych zbrodni przeciwko Bogu i człowiekowi, nie mających sobie równych w historii, jest rzeczą prawie niemożliwą. To przemówienie poprzedzone zostało długim milczeniem. I modlitwą. Ale także  modlitwa nie przychodzi tu łatwo: W miejscu takim jak to, brakuje słów, a w przerażającej ciszy serce woła do Boga: Panie, dlaczego milczałeś? Papież spotkał się z byłymi więźniami. To właśnie więź z nimi, miłość i solidarność z ofiarami, objawia rozległy sens i perspektywę modlitwy. W tej ciszy chylimy czoło przed niezliczoną rzeszą ludzi, którzy tu cierpieli i zostali zamordowani. Cisza ta jest jednak głośnym wołaniem o przebaczenie i pojednanie, modlitwą do żyjącego Boga, aby na to nie pozwolił nigdy więcej."

  Pomysł zorganizowania seminarium zatytułowanego „Obecność Boga w mrokach dziejów” zrodził się w sercach osób, które są związane z Ziemią Oświęcimską. Doktor Joanna Barcik, wnuczka byłego więźnia, wieloletniego kustosza i wicedyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Tadeusza Szymańskiego, często odwiedzała swojego dziadka, który do końca życia mieszkał na terenie byłego obozu. Ksiądz doktor Leszek Łysień przez kilka lat był wikarym w parafii NMP Królowej Polski, mieszkając tuż obok byłego obozu Birkenau. Inicjatywa ich przyjaciela, księdza Manfreda Deselaersa, który od ponad 10 lat pracuje w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, była dla nich inspiracją. Czując ciężar i wyzwanie pytań płynących do nas z tego miejsca, chcieliśmy wyrazić potrzebę szukania odpowiedzi, a także rysowania perspektywy nadziei. We współpracy z Katedrą Filozofii Religii Wydziału Filozoficznego PAT w Krakowie zorganizowaliśmy zatem seminarium, które zgromadziło filozofów i teologów z Krakowa, Gdańska, Bielska-Białej, Katowic i innych polskich miast. Ważną częścią wspólnie spędzonego czasu, rozmów i dyskusji u progu Auschwitz była medytacja drogi krzyżowej na terenie byłego obozu Birkenau, która ponownie uświadomiła nam wagę milczenia i wsłuchiwania się w głos świadków. Słysząc go, trzeba filozofować inaczej.

  Prelegenci – filozofowie podjęli próbę – świadomi głęboko ułomności języka i ogromnych trudności, jakie temat przysparza, posiłkując się myślą m.in. E. Levinasa, E. Fackenheima, H. Arendt, H. Jonasa – zmierzenia się z pytaniami wyrastającymi z samego serca bólu i grozy dziejowych mroków. Gdzie był Bóg – gdzie jest – wszechmocny, miłosierny, dobry, kochający – gdy erupcja zła sięga zenitu, gdy wszystko zdaje się pogrążać w otchłani bezduszności i przypadkowości? Czy w takich momentach świat i życie w nim nie wydają się szekspirowską „powieścią idioty, głupią, wrzaskliwą i nic nie znaczącą”? Jakiego trzeba spojrzenia, aby w takiej sytuacji nie poddać się niweczącej sile mrocznej rozpaczy, dekretując radykalny bezsens wszystkiego? Może takiego, o jakim pisał ks. K. Michalski: „Skoro tylko spojrzałem w otaczającą pożogę, nie trudno było dojrzeć w jej płomieniach dwie od wieków pracujące siły miłości i nienawiści.”

  Ks. Manfred Deselaers                           Ks. Leszek Łysień


  --------------------------
  25,- PLN
  Wydawnictwo UNUM
  31-002 Kraków · ul. Kanonicza 3
  tel./faks +48 (12) 422 56 90
  e-mail: unum@ptt.net.pl

  Księgarnia internetowa m.in.
  www.poczytaj.pl

 • Album "Jan Paweł II i Benedykt XVI w Auschwitz"

  "Jan Paweł II i Benedykt XVI w Auschwitz" to album który oprócz zdjęć dwóch Papieży w Auschwitz przedstawia Homilię wygłoszoną przez Jana Pawła II podczas Mszy Św. na terenie KL Birkenau w 1979 roku i przemówienie Benedykta XVI wygłoszone w tym samym miejscu w roku 2006.


  album_pl

   

  Spis Treści:

   

  Słowo Metropolity Krakowskiego

  Ojciec Święty Jan Paweł II
  Homilia podczas Mszy Świętej na terenie byłego obozu zagłady

  Ojciec Święty Benedykt XVI
  Przemówienie w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz­-Birkenau

  ks. Jan Machniak
  Jan Paweł II i Benedykt XVI w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz­-Birkenau

  ks. Manfred Deselaers, ks. Jan Nowak
  Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

   

   

  ____________

  Wydawnictwo UNUM
  31-002 Kraków · ul. Kanonicza 3
  tel./faks +48 (12) 422 56 90
  e-mail: unum@ptt.net.pl

   

 • Książka DIALOGUE AT THE EDGE OF AUSCHWITZ

  dialogue-at-the-edge-of-auschwitz

  Dialogue at the Edge of Auschwitz – Perspectives for a Theology After Auschwitz

  Dialogue at the edge of Auschwitz is not easy, because we touch wounds which are still open. Nevertheless it is possible.

  In this book we present some fruits of more than 15 years of dialogue at the Centre for Dialogue and Prayer in Oświęcim. In 1997, we started to organize seminars ‘At the threshold of Auschwitz’. These are international and interreligious encounters with former prisoners, Christian and Jewish, with students from Poland, Germany, Israel, the United States and other countries, with professors, rabbis, priests. We present now a selection of some lectures in an English translation. They represent not only deep theological reflection about Auschwitz, but also quite different perspectives and approaches. We put them in sequence as Polish, Jewish and German voices.

   

   

   

  Table of Contents

  Manfred Deselaers
  The Significance of Perspectives for a Theology after Auschwitz

  Polish Voices

  Łukasz Kamykowski
  An Overview of Auschwitz from the Polish Perspective

  Marek Nowak
  Experience of Dialogue in Poland – A Study in Prehistory

  Henryk Seweryniak
  Theology after Auschwitz – Polish Perspective

  Krzysztof Kaucha
  Perspectives of Polish Fundamental Theology after Auschwitz

  Jewish Voices

  Michael Signer
  American Jewish Theology after Auschwitz

  Sacha Pecaric
  Inability of talking

  Alon Goshen-Gottstein
  The Question of God and Auschwitz

  German Voices

  Klaus Kienzler
  “Theology after Auschwitz” in the Federal Republic of Germany after 1945

  Gregor Maria Hoff
  An Impossible Place, a Necessary Language 

  Hanspeter Heinz
  Coming Together for the Sake of God

  Dialogue at the Edge of Auschwitz
  – Perspectives for a Theology After Auschwitz

  Wydawnictwo UNUM
  Centre for Dialogue and Prayer
  Kraków-Oświęcim 2014
  ISBN 978-83-7643-110-9

  The book costs 35,-PLN.

  Please order it here:

  Centrum Dialogu i Modlitwy
  ul. Kolbego 1
  PL-32-602 OSWIECIM
  kasia@cdim.pl

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2020 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies