Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

O projekcie "Miejsce zamieszkania Oświęcim"

 • Konkurs „Gościu, chodź pokażę Ci Oświęcim”

   
  Konkurs „Gościu, chodź pokażę Ci Oświęcim”

  Konkurs „Gościu, chodź pokażę Ci Oświęcim”

  Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu ogłasza konkurs na opracowanie trasy zwiedzania miasta Oświęcimia i jego najbliższych okolic.

  Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy spacerując po mieście widzą w nim coś wiecej niż tylko ulice, sklepy, urzędy, którzy widzą „duszę miasta”.

  Głównym celem konkursu jest opracowanie trasy zwiedzania miasta Oświęcimia i jego okolic (ok. 3 godziny). Przygotowując trasę spaceru po mieście istotne jest przypomnienie wielowiekowej historii miasta, zapoznanie się z jego aktualną sytuacją i perspektywami rozwoju, zebranie informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w mieście i o ludziach, którzy tu żyli przed setkami, dziesiątkami lat. Równie ważne jest przedstawienie życia w Oświęcimiu w dniu dzisiejszym.

  „Gościu, chodź pokażę Ci Oświęcim” to zaproszenie do spaceru po mieście, spaceru, podczas którego przybysz z daleka będzie mógł poznać miasto, jego historię, aktualną sytuację. Ten spacer powinien wprowadzić go w atmosferę miasta, w którym mieszka jego przewodnik.

  Jakie były początki osady, grodu, miasta Oświęcimia? Jak wyglądało życie w mieście do wybuchu II wojny światowej? Co wydarzyło się tutaj w latach 1939-1945? Jak rozwijało się miasto po 1945? Jakie zmiany dokonały się w ostatnich latach, po roku 1989? Jak może rozwijać się Oświęcim? Kim byli i są mieszkańcy? Na czym polega symboliczny charakter Oświęcimia?... - Odpowiedź na te i wiele innych pytań powinien znaleźć uczestnik konkursu.

  Regulamin konkursu

  Prace powinny zawierać:

  - ogólne informacje o mieście,
  - ogólny opis proponowanej trasy spaceru,
  - bogate tło historyczne, uzupełnione legendami, opowiadaniami, ciekawostkami, itp.,
  - informacje dotyczące aktualnej sytuacji w mieście,
  - materiał uzupełniający w formie: kserokopi starych zdjęć, pocztówek przedstawiających odwiedzane miejsca, budynki, które już nie istnieją lub zmieniły swój wygląd itp.,
  - formacje o miejscach położonych w pobliżu Oświęcimia, które ze względu na swą historię zasługują na wzmiankę.

  Objętość:

  Podczas opracowywania trasy spaceru po Oświęcimiu prosimy o uwzględnienie czasu potrzebnego na jej praktyczną realizację (ok. 3 godziny).

  Termin i miejsce nadsyłania prac:

  Prosimy o przesłanie prac z podaniem pełnego adresu i krótkiej informacji o autorze do 31.05.2003 roku na adres Centrum Dialogu i Modlitwy, ul. M. Kolbego 1, 32-6002 Oświęcim z dopiskiem „konkurs”. Prace powinny być odpowiednio opakowane i zabezpieczone. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe do chwili doręczenia przesyłki przez pocztę oraz nie ponoszą kosztów przesłania prac konkursowych.

  Ogłoszenie wyników konkursu:

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.06.2003. Termin wręczenia nagród wyróżnionym autorom planowany jest na 14.06.2003 (termin ten może jeszcze ulec zmianie) w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu.

  Prawa autorskie:

  Nadesłane prace pozostaną w Centrum Dialogu i Modlitwy. Organizatorzy konkursu (Centrum Dialogu i Modlitwy) zastrzegają sobie wszystkie prawa konieczne do bezpłatnego wykorzystania prac (m.in. umieszczenie na stronie internetowej, powielanie, opublikowanie, tłumaczenie, itp.)

  Formularz zgłoszeniowy:

  1. nazwisko
  2. imię
  3. adres
  4. numer telefonu
  5. data urodzenia
  6. nazwa szkoły
  7. krótka informacja o autorze pracy, jego zainteresowaniach, wstępna informacja o pracy (dlaczego autor zdecydował się na udział w konkursie, itp.)

 • Projekt „Miejsce zamieszkania: Oświęcim”

  Projekt „Miejsce zamieszkania: Oświęcim”

  Na rok szkolny 2002/2003 Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu przygotowało z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych propozycję programu w ramach projektu „Miejsce zamieszkania: Oświęcim”.

  Celem projektu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie młodzieży do dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego i międzynarodowego, a także uwrażliwienie jej na prawa człowieka.

  Jednym z istotnych założeń projektu jest poznanie siebie, własnych korzeni, sprecyzowanie własnej tożsamości oraz zrozumienie innych, ich kultury, tradycji i religii.

  Stałym miejscem spotkań grupy jest Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Poszczególne punkty programu odbywać się będą także w innych placówkach. W projekcie wezmą udział instytucje działające w Oświęcimiu, jak również inne placówki na terenie Polski i poza jej granicami, oraz osoby zainteresowane i zaangażowane w dialog międzyreligijny, międzykulturowy i międzynarodowy.

  Współpracę i pomoc w realizacji programu zadeklarowały w pierwszej jego fazie Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu. Do udziału zaproszone zostały dalsze instytucje, z którymi prowadzone są rozmowy.

  Już sam pomysł wspólnego przygotowania dla młodzieży tej oto propozycji programowej przez różne placówki to pewnego rodzaju porozumienie, chęć wzajemnego poznania i współpracy.

  Stworzenie programu, którego poszczególne punkty zostały przygotowane w w.w. instytucjach oraz połączenie tych punktów w całość, tak by była to nie tylko nasza propozycja dla młodzieży, ale by młodzież sama mogła tworzyć i wzbogacać swoimi pomysłami ten program, by był on także jej udziałem, by powstało coś szczególnego, jest dużym wyzwaniem.

  Metody realizacji projektu, dzięki ich różnorodnej formie, mają na celu nie tylko przekazanie młodzieży wiedzy, ale przede wszystkim zmotywowanie jej do praktycznego zastosowania wiedzy. Poza wykładami, spotkaniami, dyskusjami, pracą indywidualną i grupową na zajęciach warsztatowych, ważnym elementen całego projektu jest czynny i kreatywny udział młodzieży.

  Przygotowany program składa się z pięciu bloków tematycznych:

  1. Auschwitz - historia i symbolika miasta
  2. Chrześcijaństwo — judaizm, aspekty religijne, kulturowe
   Perspektywa chrześcijańska i żydowska w kontekście Auschwitz
   Dialog chrześcijańsko-żydowski
  3. Polacy — Niemcy, podobieństwa i różnice kulturowe i religijne
   Perspektywa polska i niemiecka w kontekście Auschwitz
   Dialog polsko-niemiecki, historia stosunków polsko-niemieckich i sytuacja obecna
  4. Oświęcim znany i odkrywany - historia miasta i jego aktualna sytuacja
  5. Prawa człowieka — mniejszości narodowe i religijne
   Obcokrajowcy, przedstawiciele innych religii, „Inni” wokół nas - my jako „Inni”
   Oświęcim a świat: „świat w Oświęcimiu” — „Oświęcim na świecie”
   Antysemityzm — wrogość wobec obcokrajowców
   Wolontariat

  Dodatkowe punkty programu — imprezy towarzyszące:

  • planowany jest kurs języka niemieckiego dla początkujących i zaawansowanych, pozwalajacy na pogłębienie umiejętności językowych, wykorzystanie ich podczas spotkań z młodzieżą niemiecką (możliwy klub dyskusyjny niem-ang)
  • przygotowywany jest podróż studyjna do Niemiec (Weimar, Erfurt, Aachen, Mönchengladbach, Köln, Brandenburg) na okres ferii zimowych
  • Młodzież wypracowuje własną stronę internetową projektu „Miejsce zamieszkania: Oświęcim”: www.MiejsceZamieszkaniaOswiecim.republika.pl
 • Miejsce zamieszkania: Oświęcim III

  CENTRUM DIALOGU I MODLITWY W OŚWIĘCIMIU

  zaprasza serdecznie do udziału
  w trzeciej edycji projektu

  Miejsce zamieszkania: Oświęcim III

   Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, również na rozpoczynający się rok szkolny 2004/2005 Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu przygotowało dla młodzieży ponadgimnazjalnej propozycję programu edukacyjnego.

  Celem projektu jest pogłębienie wiedzy uczestników na tematy związane z ich tożsamością
  i miejscem, w którym żyją, a także przygotowanie ich do dialogu z „Innymi”. Ma to być przygotowanie do dialogu na płaszczyźnie międzykulturowej, międzyreligijnej i między- narodowej „u progu Auschwitz”.

  Pomoc przy realizacji projektu zadeklarowały tradycyjnie już m.in.: Państwowe Muzeum Auschwitz – Birkenau, Edukacyjne Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, jak również inne instytucje m.in. Gmina Żydowska w Bielsku-Białej.

  Pierwsza część projektu (wrzesień-styczeń) obejmować będzie następującą tematykę:

  I.KL Auschwitz – Birkenau, jego historia i symbolika (forma: m.in. oprowadzanie w formie studyjnej, zwiedzanie miejsc zamkniętych dla zwiedzających, prezentacja medialna – fragmenty historii obozu, losy pojedyńczych więźniów, spotkania z tymi, którzy przeżyli, dyskusje, refleksje)

  II.Chrześcijaństwo – Judaizm / tożsamość religijna i kulturowa, dialog międzyreligijny (forma: m.in. wykłady, filmy „o”, spotkania „z” członkami Gminy Żydowskiej w Bielsku – Białej, rekolekcje adwentowe, dyskusje, warsztaty)

  Spotkania tematyczne będą odbywały się w Centrum Dialogu i Modlitwy oraz w zaprzyjaźnionych wyżej wymienionych instytucjach. Ponadto planowane są spotkania młodzieży polskiej i niemieckiej w Centrum Dialogu i Modlitwy, jak również wspólny  polsko – niemiecki projekt w ramach tzw. polsko – niemieckiej wymiany młodzieży.

  Druga część projektu (luty-czerwiec) obejmować będzie następujacą tematykę:

           III. Polacy-Niemcy, podobieństwa i różnice kulturowe i religijne, perspektywa polska i niemiecka w kontekście Auschwitz, dialog polsko-niemiecki, historia stosunków polsko-niemieckich z uwzględnieniem sytuacji bieżącej (forma:m.in.wykłady, spotkania z młodzieżą niemiecka, spotkania z osobami z placówek dyplomatycznych)

          IV. Oświecim znany i odkrywany, historia miasta, stan obecny (forma: praca z materiałami archiwalnymi, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, spotkania z ludźmi tworzacymi polityczną i kulturalną teraźniejszość miasta)

           V. Prawa człowieka, mniejszości narodowe, religijne i kulturowe, obcokrajowcy, niepełnosprawni. (forma: warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi: poznanie innych kultur i religii – Cyganie, buddyści itd.)

Kontakt


Krakowska Fundacja
Centrum Dialogu i Modlitwy
w Oświęcimiu
ul. M. Kolbego 1, 32-602 Oświęcim

tel.: +48 (33) 843 10 00
tel.: +48 (33) 843 08 88
fax: +48 (33) 843 10 01

Dział Edukacyjny: education@cdim.pl
Recepcja: reception@cdim.pl

GPS: 50.022956°N, 19.19906°E

Facebook

Realizacja: Wdesk
2017 - 2020 © Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu Polityka cookies
zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka cookies